Ara Pacis Mundi_ph Fabrice Gallina

Ara Pacis Mundi

Medea sodi med najbolje ohranjenih krajev iz časa stare avstrijske Furlanije: priča temu so številne palače iz 18. stoletja z značilnimi portoni s tradicionalnimi kamnitimi oboki.
O njenem predrimskem izvoru pričajo grobovi, ki so bili odkriti na severnem pobočju griča. Pri izkopavanjih so bili odkriti številni arheološki ostanki, med katerimi nekaj bronastih fibul iz 4. st. pr. n. št.
Medea je predvsem znana po veličastnem spomeniku padlim vseh vojn, imenovanem Ara Pacis Mundi. Konstrukcijo, ki je bila postavljena leta 1950, sestavlja impozanten stebrni kompleks iz travertinskega marmorja. V notranjosti se nahaja pravi oltar z žaro iz brona in lesa, v kateri je shranjena zemlja iz 800 vojaških pokopališč iz Italije in od drugod.
Trenutno spomenika zaradi obnovitvenih del fasade in tal ni mogoče obiskati.

FOTOGRAFIJA: Ara Pacis Mundi, ph Fabrice Gallina

Naši partnerji: