Chiesa del Crocefisso della Subida

CERKEV NA SUBIDI
Cerkev na Subidi svoj izvor dolguje čudežu, ki se je zgodil 23. julija 1597 in dneh, ki so mu sledili. Več oseb je takrat opazilo potne kaplje, ki so polzele s križa v znamenju, kjer je bila pozneje zgrajena cerkev.
Ljudska tradicija pravi, da je Kristusa našel kmet, medtem ko je živino vodil mimo znamenja. Živali so tam pokleknile pred križem in se upirale nadaljevanju poti.
Po čudežnem pojavu Kristusovih potnih kapljic so bili opravljeni pregledi s strani nadškofa, ki je pripravil poročilo, katero je bilo nato posredovano patriarhu. Križ je bil odstranjen in premeščen v stolnico, kljub nasprotovanju ljudi, ki so še vedno zahajali v cerkev, da bi molili pri Kristusovih stopalih.
Dogodek je bil zabeležen v župnijsko kroniko iz leta 1597, iz katere je razvidno, da se je izgradnja cerkve pričela že 26. avgusta istega leta z blagoslovom in postavitvijo temeljnega kamna.
Cerkev ima lep predprostor, lepo rozeto nad vhodom in zvonik na preslico z dvodelnim oknom. Oltar je bil postavljen leta 1705. Gre za delo kiparja Pasqualina Lazzarinija v beneškem baročnem slogu. Dodatno ga bogatijo kipi, ki prikazujejo pasijon in zgornji okvir, na katerem je upodobljen Stvarnik.

Naši partnerji: