Castello Formentini

Števerjanski grad je bil v patriarhalni lasti do 11. st., nakar je postal fevd družine Ungrispach in, od leta 1520, stare čedadske plemiške družine Vinciguerra Formentini, čigar lastniki so še dandanes. Grad v Števerjanu je bil del obrambnega sistema, ki je zajemal utrdbe v Gorici in Gradišču. V 17. st. se je znašel sredi vojne vihre med Beneško republiko in Habsburško monarhijo. Z upadom njegovega vojaškega pomena v 18. st. je bil leta 1860 spremenjen v domovanje barona Giuseppeja Formentinija, čigar potomci še danes ostajajo njegovi lastniki. Od antičnih ostankov so se ohranili le deli obzidja, severni vhod in dva cilindrična stolpa.

Naši partnerji: