Castello Formentini

Števerjanski grad je bil v patriarhalni lasti do 11. st., nakar je postal fevd družine Ungrispach in, od leta 1520, stare čedadske plemiške družine Vinciguerra Formentini, čigar lastniki so še dandanes. Grad v Števerjanu je bil del obrambnega sistema, ki je zajemal utrdbe v Gorici in Gradišču. V 17. st. se je znašel sredi vojne vihre med Beneško republiko in Habsburško monarhijo. Z upadom njegovega vojaškega pomena v 18. st. je bil leta 1860 spremenjen v domovanje barona Giuseppeja Formentinija, čigar potomci še danes ostajajo njegovi lastniki. Od antičnih ostankov so se ohranili le deli obzidja, severni vhod in dva cilindrična stolpa.

Partner:

Newsletter

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from Piccolo Opera Festival:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.