Villa Accordini

VILA ACCORDINI
Antična utrjena gosposka vila iz druge polovice 15. stoletja. Visoko obzidje, ki jo obdaja izvira iz 13. stoletja in je obrambne narave. V njenem osrčju so se odvijale administrativne dejavnosti Soffumberškega fevda. Do konca 18. stoletja je v njej bivala veja družine Strassoldo, pozneje pa je bila prodana predniku današnjih lastnikov.

Naši partnerji: