Villa Accordini

VILA ACCORDINI
Antična utrjena gosposka vila iz druge polovice 15. stoletja. Visoko obzidje, ki jo obdaja izvira iz 13. stoletja in je obrambne narave. V njenem osrčju so se odvijale administrativne dejavnosti Soffumberškega fevda. Do konca 18. stoletja je v njej bivala veja družine Strassoldo, pozneje pa je bila prodana predniku današnjih lastnikov.

SHOWS

No items found Elenco sedi

Partner:

Newsletter

* indicates required

Please select all the ways you would like to hear from Piccolo Opera Festival:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.